Slider01
Slider02
Slider03

ความตั้งใจของเรา

ความตั้งใจของเรา

ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี อันเป็นองค์ประกอบของชีวิตที่มีความสุข บริษัท รักษ์สุข จึงมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และบำรุงร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงสำหรับทุกคน โดยได้รับความไว้วางใจจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ภาคอีสานตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง กว่า 30 จังหวัด ซึ่งนอกจากจะเป็นการนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย ส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึงแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน และเน้นย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ยึดมั่นมาเสมออีกด้วย ผลิตภัณฑ์ “อภัยภูเบศร” เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตจากสมุนไพรไทย ผ่านการค้...

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

วิถีรักษ์สุข

ธุรกิจ@รักษ์สุข